Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. 19 Stycznia –ul. Smolary w Szamocinie.

Informacja.pdf