Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Szamocin na 2020r.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli po aktualizacji w Gminie Szamocin na 2020r.pdf

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Szamocin na 2020r.pdf