Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza MiG Szamocin za 2019 r.

Oświadczenie.pdf