Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku

Sprawozdanie.pdf