Informacja z otwarcia ofert - Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w Gminie Szamocin w okresie od dnia 07.01.2021 do dnia 22.12.2021 r. w ramach komunikacj

Informacja.pdf