Odpowiedź na zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

Zawiadomienie - schronienie.pdf

Zawiadomienie - schronienie z usługami.pdf