Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza MiG Szamocin za 2020 r.

Oświadczenie.pdf