Zamówienie publiczne - Remont kuchni i zaplecza kuchennego z modernizacją instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych-link

Ogłoszenie.pdf

SWZ.pdf

Ogłoszenie w Biuletynie zamówień Publicznych-link

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.gminaszamocin.pl