Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg w Gminie Szamocin - część nr 1: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie, część nr 2: Przebudowa dr

Informacja.pdf