Informacja o wyborze oferty - Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Szamocinie

Informacja.pdf