Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie.pdf