ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - Dostawa nowego ciągnika rolniczego o mocy 73 - 75 KM wraz z osprzętem

Ogłoszenie.pdf

SWZ.pdf

1. ogłoszenie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000137940%2F01

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.gminaszamocin.pl