Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r.

Sprawozdanie.pdf