Podatki

Deklaracja na podatek od środków transpowtowych

DT-1.pdf

DT-1A.pdf

 

Wzory formularzy – obowiązek podatkowy powstał po 01.07.2019 r.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN-1.pdf

ZIN-1.pdf

ZIN-2.pdf

ZIN-3.pdf

 

Informacja o gruntach

IR-1.pdf

ZIR-1.pdf

ZIR-2.pdf

ZIR-3.pdf

 

Informacja o lasach

IL-1.pdf

ZIL-1.pdf

ZIL-2.pdf

ZIL-3.pdf

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DN-1.pdf

ZDN-1.pdf

ZDN-2.pdf

 

Deklaracja na podatek rolny

DR-1.pdf

ZDR-1.pdf

ZDR-2.pdf

 

Deklaracja na podatek leśny

DL-1.pdf

ZDL-1.pdf

ZDL-2.pdf

 

Wzory formularzy – obowiązek podatkowy powstał przed 01.07.2019 r.

IN-1.pdf

IR-1.pdf

IL-1.pdf

DN-1.pdf

DR-1.pdf

DL-1.pdf

Klauzula RODO.pdf