Zarządzenie nr 1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 06.04.2005 r. w sprawie ustalenia dnia 08 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szamoc