Zarządzenie nr 3/2006 z dnia 21.08.2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursu pn. "Tu żyję, tu mieszkam"