Uchwała nr XXV/162/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szamocin