Uchwała nr VIII/45/91 Rady MiG Szamocin z dnia 02.02.1991 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie