Oświadczenia pracowników Zakładu GKiM dotyczące działalności gospodarczej