Uchwała nr 235/2001 Zarządu Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23.01.2001 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie