Uchwała nr XXII/170/2001 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27.04.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości 1 punktu wynagrodzenia zasadniczego w zakładac