Statut Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnej Obsługi Oświaty w Szamocinie

Statut.pdf