Regulamin premiowania pracowników nie będacych nauczycielami dla Miejsko-Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Szamocinie